...unn...?

d´hemm 

ist das saarländische Mundartprojekt 


von Stefan Richter (Musik)

und

 Rainer Wahlmann (Text)


d´hemm

 wiad saaländischch geschwädzd unn gesung

 gebbd´s aach noch meeh als Lyona

 sinn ma nidd imma nua am Lache

isses aach mo ganz ruuisch odda draurisch

  misse ma nidd imma nua jung unn wild sinn 

 diafe ma aach mo mied unn ald aussiehn